Retail

OVER SP-EXPERT

DE SOFTWARE VOOR EEN OPTIMALE PERSONEELSPLANNING

OVER SP-EXPERT – WorkforceIT levert en implementeert het product SP-Expert. Deze innovatieve en flexibele software voor personeelsplanning is toonaangevend en wereldwijd succesvol geïmplementeerd binnen verschillende sectoren.

Personeelsplanning is één van de belangrijkste sturingsmechanismen in een organisatie. Zowel op strategisch, tactisch, als operationeel niveau. Het efficiënt inrichten van uw workforce heeft altijd een positief effect op het behalen van uw organisatiedoelstellingen en de klant- en medewerkertevredenheid.

SP-Expert helpt u daarbij. Deze Workforce Management oplossing ondersteunt moeiteloos bij het volledige planningsproces, van capaciteitsbepaling tot input voor de loonberekening. De software is rijk aan mogelijkheden en zeer gebruiksvriendelijk. Capaciteitsplanning en alle vormen van roosteren worden hiermee eenvoudig gerealiseerd. Het biedt inzicht en overzicht in alle aspecten van personele inzet. Met behulp van parameters sluit de software naadloos aan bij de wensen van de organisatie. Bovendien is het eenvoudig te koppelen met bestaande systemen, zoals HR systemen, productiesystemen en payroll applicaties.

SP-Expert is future-proof en wordt volledig toegespitst op uw branche en de in uw organisatie geldende gebruiken, regels en taal. Planningsprocessen zijn immers anders bij bijvoorbeeld een retailer, een contact center of een zorginstelling.

Lees verder voor meer informatie omtrent personeelsplanning, forecasten, capaciteitsplanning of teamroosteren.

PERSONEELSPLANNING – SP-Expert ondersteunt u bij het opstellen van de meest optimale personeelsplanning. Er zijn diverse mogelijkheden: van het werken met basisroosters, het cyclisch roosteren (via shiftpatronen) tot het zelfroosteren, wat wij het ‘teamroosteren’ noemen. Bij deze laatste vorm krijgt de medewerker inzicht en, indien gewenst, inspraak in het rooster. De mate waarin kan de organisatie zelf bepalen.

Het systeem toont onder- en overbezettingen en geeft inzicht in de urenregistratie, vakantiedagen en loonkosten. U maakt eenvoudig een vergelijking tussen de initiële planning en de actuele planning en talloze gegevens en tellingen (zoals gewerkte uren en vakantiesaldi) kunnen in elke gewenste eenheid getoond worden op het scherm. Tevens controleert deze planningssoftware op wetgeving, CAO’s en bedrijfsregels en signaleert direct overtredingen. Er kan gewerkt worden met real time tijdbeheer en een flexpool voor verschillende afdelingen behoort ook tot de mogelijkheden.

Het proces voor personeelsplanning heeft betrekking op de hele organisatie. Verandering in het planningsproces heeft daarom een behoorlijke impact en vraagt om een zorgvuldige aanpak. WorkforceIT adviseert en implementeert oplossingen op het gebied van zowel strategische, tactische als operationele personeelsplanning. We hebben ruime ervaring met requirements van diverse belanghebbenden zoals directie, HR en P&O, planners en applicatiebeheerders.

CAPACITEITSPLANNING EN FORECASTING – Capaciteitsplanning en forecasting van SP-Expert geven inzicht in de personele inzet. Hiermee maakt u snel een gedetailleerde berekening van de benodigde formatie of verwachte workload enerzijds en een analyse van de huidige bezetting anderzijds. Knelpunten worden onmiddellijk zichtbaar. U ziet exact waar er tekorten optreden en waar sprake is van overcapaciteit. Daarop kunt u vervolgens anticiperen en uw planning bijsturen. Zo komt u tot een optimale afstemming tussen werkaanbod en personele capaciteit en beperkt u de kosten voor inhuur van extern personeel. Ook kunt u een gedetailleerde kostprijsberekening maken.

Met SP-Expert heeft u op het gebied van capaciteitsplanning en forecasting tal van mogelijkheden. U kunt uw meest ideale model definiëren en daarbij gebruik maken van allerlei gewenste variabelen en historische gegevens.

Hierdoor worden toekomstige planningen steeds nauwkeuriger opgesteld in lijn met het voortschrijdend inzicht. U kunt sturen op uren en budgetten en u beschikt over een schat aan informatie waarmee u op strategisch niveau de juiste afgewogen beslissingen kunt nemen en op operationeel niveau kunt professionaliseren. U speelt in op de wensen van uw klanten en maakt optimaal gebruik van uw personele capaciteit zonder in te leveren op de kwaliteit van het werk.

TEAMROOSTEREN  – Met de Employee Self Service (ESS) en de App van SP-Expert kunt u uw medewerkers betrekken bij de planning en online hierover communiceren. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld hun beschikbaarheid en voorkeuren doorgeven, roosters inzien, intekenen op (opengevallen) diensten of uren, verlofdagen aanvragen of hun gewerkte uren registreren. Dat kan overal, via smartphone of PC. De afdeling personeelszaken en de planners kunnen op hun beurt direct over de gegevens beschikken en zo nodig reageren. Vaak wordt dit zelfroosteren genoemd. Wij spreken liever van teamroosteren omdat de medewerker vaak onderdeel is van een team en het teambelang meespeelt bij het opstellen van het rooster. De werkgever bepaalt tot hoever de invloed van de medewerkers op het rooster mag gaan.

Uiteindelijk levert zelfroosteren of teamroosteren voordelen op voor alle partijen. Werkgevers kunnen vraag en aanbod efficiënter op elkaar afstemmen en een optimale personeelsplanning realiseren. De productiviteit stijgt en klanten ervaren een toegespitste dienstverlening. Het vereenvoudigt de urenregistratie en administratie en vermindert telefoon- en mailverkeer. Aansturing is gemakkelijker en gegevens zijn actueler. Daarnaast hebben de medewerkers meer inzicht in de planning, invloed op hun eigen werk-privé-balans, meer flexibiliteit en kunnen ze altijd en overal hun rooster inzien. Resultaat: betrokken en tevreden medewerkers en een lager ziekteverzuim.

SP-Expert oplossingen

  • Tijdbeheer en Tijdregistratie

  • Personeelsplanning

  • Forecasting / Capaciteitsplanning

  • Automatische roosteroptimalisering

  • Employee Self Service en App

  • Managementinformatie en rapportage

>
0
jaar op de markt
>
0
implementaties
>
0
geplande personen

Voordelen van SP-Expert

Optimale personeelsplanning

Precies voldoende medewerkers met de juiste competenties, op de juiste plek op het juiste moment. Een optimale afstemming van werkaanbod en personele capaciteit.

Verhoging productiviteit

Medewerkers staan op de juiste plek, hebben daar voldoende ervaring mee en zijn daardoor productiever.

Inzicht en overzicht

Alle aspecten van de personele inzet inzichtelijk op één scherm, zoals de taken/diensten, de planning, de over- en onderbezetting, regelovertredingen en allerlei saldi.

Hogere Klanttevredenheid

Klanten hoeven niet te wachten en krijgen de juiste informatie en service van ervaren medewerkers.

Kostenbesparing

Er is minder tijd nodig voor het opmaken van de juiste planning en deze optimale planning zorgt ervoor dat er minder inhuur van extern personeel nodig is.

Hogere Medewerkertevredenheid

Medewerkers kunnen hun rooster inzien en er mogelijk zelfs invloed op uitoefenen, waardoor zij tevreden zijn met de planning, met een lager verzuim tot gevolg.
Geïnteresseerd?
Klik hier voor meer informatie.
Vraag een demo aan
Vragen?
Klik hier indien u vragen heeft over SP-Expert.
Stel uw vraag
Search WorkforceIT
Share: